ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI TOWARU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Po wykryciu wady Kupujący ma prawo:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.

Informujemy, że Dział Reklamacji firmy DC Smart Home Przemysław Dudek rozpatruje zgłoszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich wpłynięcia. DC Smart Home odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi Konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w terminie 30 dni bez podania przyczyny. Termin ten wygasa po upływie 30 dni od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Regulaminu zwrot towaru przysługuje wyłącznie Konsumentom (zakup niezwiązany bezpośrednio działalnością gospodarczą lub zawodową). Zwroty nie przysługują Klientom (zakup związany bezpośrednio działalnością gospodarczą lub zawodową).

PRZEBIEG REKLAMACJI / ZWROTU

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy postępować zgodnie z instrukcją:

Zapoznaj się z zasadami reklamacji / zwrotu.

 1. Napisz na sklep@dotykowewlaczniki.pl powód reklamacji
 2. Zapoznaj się z treścią otrzymanej odpowiedzi.
 3. Zabezpiecz i zapakuj niesprawny produkt.
 4. Wyślij przesyłkę na podany niżej adres wraz z wydrukowanym formularzem oraz dowodem zakupu.

ADRES DO WYSYŁKI:

DC Smart Home Przemysław Dudek
Lipowa 66
86-260 Unisław

mail sklep@dotykowewlaczniki.pl

Tel. 573322852

ZASADY REKLAMACJI

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacji, prosimy o zapoznanie się z opisanymi poniżej zasadami:

 1. Przed odesłaniem sprzętu prosimy o upewnienie się, iż produkt faktycznie jest niesprawny.
 2. Do reklamowanych produktów prosimy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub potwierdzenie wykonania przelewu).
 3. Towar należy starannie zapakować, aby zapewnić bezpieczny transport i zapobiec kolejnym uszkodzeniom.
 4. Firma DC Smart Home Przemysław Dudek nie odbiera paczek reklamacyjnych wysłanych za pobraniem.
 5. Zwrot kosztów przesyłki następuje po uznaniu reklamacji. Jest to kwota zgodna z najtańszą oferowaną formą dostawy - czyli 9,99 zł.
 6. Sprzęt prosimy odsyłać kompletny razem z akcesoriami. Produkty niekompletne zostaną odesłane bez rozpatrzenia na koszt nadawcy.
 7. Samodzielna naprawa, przeprowadzona przez osoby nieuprawnione, tj. niebędąca naprawą przez firmę DC Smart Home, pozbawia Kupującego prawa do dalszego reklamowania.
 8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail).
 9. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych kosztów wysyłki znajdują się na stronie: www.dotykowewlaczniki.pl w zakładce Dostawa.
 10. Odesłanie sprzętu jest równoznaczne z zapoznaniem się z powyższymi zasadami.

ZASADY ZWROTU TOWARU

 1. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie.
 2. W celu sprawnego przebiegu procesu zwrotu prosimy o wypełnienie formularza zwrotu oraz dołączenie go do przesyłki, można wykorzystać inne oświadczenie niż zamieszczony formularz.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy przez nas oferowany). Konsument ponosi koszty przesyłki zwrotnej. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od umowy. Zwrotu dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie lub je zaproponował.
 4. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Prosimy o odesłanie lub przekazanie nam rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od umowy. Prosimy również o staranne zapakowanie towaru przed wysyłką.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikającej z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia cech i funkcjonalności.